Væskebalanse i fotball – væsketap, konsekvenser og anbefaling

Inntak av væske er en svært sentral del av idrettskonkurranser for å opprettholde både fysisk og mental prestasjon. Spesielt gjelder dette i varmt og fuktig vær. I de kommende månedene vil flere fotballkamper og turneringer spilles i varmt vær, og et viktig spørsmål med tanke på dette er inntak av væske. Dehydrering som følge av fotballkamp er vanlig, og kan ha negativ effekt på fysisk prestasjon. Videre følger derfor en gjennomgang av væskebalanse og fysisk prestasjon i fotball, samt anbefaling til hvordan man kan motvirke prestasjonsnedgang med væskeinntak.

Hvordan kan vi best restituere etter trening og kamp?

Suksessfulle lag i fotball kan ha svært mange kamper i løpet av en sesong, og i flere uker kan lag ha 2 kamper i uken. I tillegg vil spillere på landslagsoppdrag ha lenger perioder med hyppige kamper, inkludert ekstra mye reising. Disse periodene med flere kamper krever at lag og spillere restituerer hurtig for å være klar til neste kamp. Det er derfor en viktig del av fotball å ha gode restitusjonsmetoder som kan akselerere prosessene rundt restitusjon, for å få kropp og muskler til å prestere optimalt så tidlig som mulig. Videre gis det en liten gjennomgang av dokumenterte restitusjonsmetoder i fotball, samt restitusjonsmetoder som ofte blir brukt, men som ikke nødvendigvis har vist seg å ha noen dokumentert effekt.