Flere spurter og høy-hastighets løp for alle posisjoner

Den fysiske delen av Premier League er i stadig utvikling, noe som ble vist i et tidligere innlegg (link). Kort oppsummert viste resultatene at Premier League har blitt hurtigere og mer intensivt, med flere intensive aksjoner og høyere makshastighet i løpet av kamp. Dette ga et godt overblikk over utviklingen av fysiske prestasjoner over tid, men tok ikke høyde for forskjellene mellom ulike posisjoner i laget. En studie (1) publisert i år fra de samme forskerne har tatt for seg samme datamateriale som den tidligere studien, men undersøkt utviklingen for de ulike posisjonsrollene Dette gir et innblikk i hvordan det fysiske kravet til hver posisjon har utviklet seg de siste årene, og hvilke arbeidskrav som stilles til de ulike posisjonene i Premier League.

Premier League – hurtigere og mer intensivt

Moderne fotball utvikler seg kontinuerlig, både i forhold til taktikk, tekniske prestasjoner og fysiske prestasjoner. Innenfor den fysiske delen av fotballforskningen har man over lang tid målt fysisk prestasjon i kamp, som oftest gjennom total distanse, høy-intensitets løp og sprint. En vanlig oppfatning har vært at de tekniske og fysiske kravene til fotball har økt over de siste årene. En ny studie (1) fra Premier League viser at denne utviklingen har vært markant.