Sammenheng mellom beinstyrke og muskulær tretthet etter kamp

Fotball på elitenivå er preget av kontinuerlige og hyppige endringer i tempo og intensitet. Spillere repeterer intense løpsaktivteter, retningsforandringer og start/stopp aktivitet gjennom hele kampen, og slik aktivitet gir et høyt mekanisk stress og resulterer i strukturelle skader til muskulatur etter kamp. Slike strukturelle skader kan gi en midlertidig nedgang i musklenes evne til å generere maksimal kraft og således svekke fysisk prestasjon (1). I forskning har det ofte blitt undersøkt om ulike fysiologiske markører kan indikere økt grad av småskader til muskelfibre, og spesielt utskillelsen av kreatinkinase (CK) fra muskelfibre har blitt brukt for å undersøke graden av muskulært stress under intensivt fysisk arbeid.

Muskulær tretthet – konsekvenser for prestasjon og skader

I fotball og forskning innenfor fotballfysiologi snakkes det ofte om ”fatigue” eller muskulær tretthet. Med dette menes som regel svakere prestasjon i muskelarbeid, i fotball ofte dårligere evne til å vedlikeholde fysisk og teknisk prestasjon i kamp. I fotball har flere kampanalyser fra studier vist at fysisk prestasjon (målt gjennom total løpsmengde, høy-intensitets løp og sprint distanse) svekkes utover kampen (1). Dette sammenfaller med de periodene der skadefrekvensen er høyest (2). Det er derfor en viktig del av fotball å finne ut mer om muskulær tretthet, både for å forbedre fysisk prestasjon og redusere skader.