Styrketrening i fotball – hvordan utvikle hurtige og eksplosive ferdigheter

De fysiske kravene til dagens fotballspillere er store. Aktiviteten i kamp er preget av perioder med hyppig skifte mellom høy- og lav intensitetsarbeid, blandet med flere perioder med maksimal innsats og tempo. Studier har vist at fysiske aksjoner i kamp har utviklet seg til å bli mer eksplosive og skjer over kortere distanser, og at maksimal hurtighet som spillere oppnår i kamp har økt. Disse fysiske ferdighetene, som akselerasjon og hurtighet, er egenskaper som er svært viktig å inneha for fotballspillere for å prestere på høyt nivå.

Oppvarming i pausen for bedre fysisk prestasjon i starten av 2. omgang

Oppvarming før fysisk aktivitet er viktig for å forbedre kroppen til å prestere optimalt, og forberede kroppen på den fysiske påkjenningen som følger. I fotball varmer et lag gjerne opp i rundt 30 minutter gjennom ulike lav- og høy-intensitets øvelser. Som følge av oppvarmingen øker kroppstemperaturen, som er en viktig fysiologisk mekanisme for fysisk prestasjon. Studier har blant annet vist en sammenheng mellom økt kroppstemperatur og sprintprestasjon i fotball (1), og oppvarming er derfor viktig for at spillere er fysisk klar til å prestere maksimalt med en gang kampen begynner.

Flere spurter og høy-hastighets løp for alle posisjoner

Den fysiske delen av Premier League er i stadig utvikling, noe som ble vist i et tidligere innlegg (link). Kort oppsummert viste resultatene at Premier League har blitt hurtigere og mer intensivt, med flere intensive aksjoner og høyere makshastighet i løpet av kamp. Dette ga et godt overblikk over utviklingen av fysiske prestasjoner over tid, men tok ikke høyde for forskjellene mellom ulike posisjoner i laget. En studie (1) publisert i år fra de samme forskerne har tatt for seg samme datamateriale som den tidligere studien, men undersøkt utviklingen for de ulike posisjonsrollene Dette gir et innblikk i hvordan det fysiske kravet til hver posisjon har utviklet seg de siste årene, og hvilke arbeidskrav som stilles til de ulike posisjonene i Premier League.

Premier League – hurtigere og mer intensivt

Moderne fotball utvikler seg kontinuerlig, både i forhold til taktikk, tekniske prestasjoner og fysiske prestasjoner. Innenfor den fysiske delen av fotballforskningen har man over lang tid målt fysisk prestasjon i kamp, som oftest gjennom total distanse, høy-intensitets løp og sprint. En vanlig oppfatning har vært at de tekniske og fysiske kravene til fotball har økt over de siste årene. En ny studie (1) fra Premier League viser at denne utviklingen har vært markant.