Kan overgangen fra junior til seniorfotball øke skaderisiko?

Overgangen til seniorfotball kan være utfordrende for mange fotballspillere, og gir utfordringer både fysisk, taktisk og sosialt. Spillere blir utsatt for flere faktorer som kan påvirke skadeforekomst, som å tilpasse seg til nye treningsmetoder, endringer i kamp- og treningsbelastning og nye relasjoner til spillere og trenere. Spesielt overgangen til en mer fysisk fotball kan være utfordrende, der spillet i seniorfotball er hurtigere og mer intensivt, spillerne er sterkere og spillet kan være mer ”aggressivt”. Spørsmålet er da om denne overgangen kan påvirke skaderisikoen til yngre fotballspillere.

Styrketrening kan redusere skaderisiko hos yngre fotballspillere

Skader i fotball er hyppig, og er et område som krever stor oppmerksomhet med tanke på å redusere risikofaktorer og forebygge ulike typer skader. Flere studer har vist effekt av blant annet eksentrisk styrketrening på hamstring-muskulatur, ulike oppvarmingsprogram (eks. FIFA11+) og ulik balanse og stabilitetstrening på forebygging av skade. Det å bruke tid på skadeforebyggende trening er derfor essensielt for å kunne redusere skadefrekvens.

Fotballtrening i kaldt og tørt vær

Årstiden vi er inne i kommer med kaldt vær, der flere landsdeler har betydelige kuldegrader med tørr luft. Trening i kaldt vær er som oftest ikke noe problem, men kan bli en utfordring når kuldegradene biter godt ifra seg. Derfor er det viktig å ta noen forholdsregler med tanke på fotballtrening.

Skader i klubbfotball påvirker prestasjon i liga og cup

Skadeforekomsten i fotball er høy, og skader til sentrale spillere på laget slår sjelden positivt ut for prestasjonen til klubber. En pågående undersøkelse (1) fra lag som har deltatt i Champions League viser at skader har stor påvirkning på klubbenes prestasjoner i liga og cup.

Søvn, restitusjon og fysisk prestasjon i fotball – hvor viktig er god søvn?

Fotball er en fysisk krevende idrett, med hyppige endringer i tempo og intensitet som er belastende på kroppen. Etter intensive treninger eller kamper kan en spiller oppleve forlenget tretthet, som i hovedsak skyldes lavere mengde energi i muskler, strukturelle skader til muskelfibre eller nevromuskulær tretthet. For at kroppen skal restituere seg for å være klar til neste kamp eller trening kreves det tilstrekkelig væske, næring og hvile.

Kan perioder med mye skolearbeid og prøver påvirke skaderisiko?

Skader er hyppige i fotball, og det er viktig å identifisere faktorer som kan øke risikoen for skader i perioder av sesongen. Vi vet eksempelvis at en hurtig, stor økning i treningsmengde (som i en treningsleir) er en risikofaktor for å pådra seg skade, fordi formen er lavere enn normalt, og kroppen ikke får tid til å restituere seg mellom treningsøkter. Slike perioder av sesongen kjennetegnes ved å ha et økt fysisk stress, som krever nøye planlegging av belastning og restitusjon for å kunne gjennomføres på en optimal måte.

Skaderisiko ved landslagsoppdrag

Dagens fotballspillere på elitenivå kan spille opp mot 50 kamper i løpet av en sesong, som ofte innebærer mye reising og begrenset anledning for restitusjon mellom kamper. Kortere restitusjonstid mellom kamper kan lede til at spillere opplever økt tretthet, og hyppige kamper på elitenivå kan utsette spillere for forhøyet skaderisiko. Mye fokus har vært rettet mot at spillere drar på landslagsoppdrag i ulike perioder av sesongen for trenings- og kvalifiseringskamper, og at nøkkelspillere kommer skadet tilbake til sine klubber. Et aktuelt spørsmål er derfor om spill på landslag i sesong øker risikoen for skader?

Gir trening og kamp på kunstgress økt skaderisiko?

Kunstgress som underlag i fotball er svært ofte gjenstand til diskusjon, da ofte gjennom folks formening om at fotball er en tradisjonell idrett som skal spilles på naturgress, og med tanke på at kunstgress lenge har vært beryktet for å øke risikoen for skader. I Skandinavia gjør klimaet at kunstgress sammenlignet med gress i mange områder er svært lønnsomt å skifte til, både økonomisk og at det tåler høyere bruksbelastning. Derfor øker andelen kunstgressbaner, både i Tippeligaen og nedover i divisjonene. Et viktig spørsmål er derfor hvordan økt bruk av slike baner kan føre til skader, og hvordan skifte mellom spill på kunstgress og gress kan påvirke skaderisiko.

Skaderisiko ved intensivt kampprogram

Fotball er en idrett med mye skader, og det er et ønske å finne mer ut av faktorer som kan påvirke skadefrekvens. Fotballsesongen har ofte perioder med et tett kampprogram, spesielt i større ligaer der klubber kan delta i opptil 4 turneringer samtidig. De lagene som evner å komme langt i alle turneringene kan spille over 60 kamper i løpet av sesongen. Spillere på disse lagene kan derfor i teorien spille 2 kamper i uken over flere sammenhengende uker. Et enda mer intensivt tilfelle av kampprogram er det engelske juleprogrammet, som har 3 Premier League-kamper over 6-7 dager. En opphopning av kamper over en kort periode kan potensielt resultere i økt tretthet pga. kortere tid til restitusjon, samtidig som det kan øke sannsynligheten for skader. Spørsmålet er derfor i hvor stor grad tett kampprogram påvirker fysisk prestasjon og forekomst av skader.