Skader i klubbfotball påvirker prestasjon i liga og cup

Skadeforekomsten i fotball er høy, og skader til sentrale spillere på laget slår sjelden positivt ut for prestasjonen til klubber. En pågående undersøkelse (1) fra lag som har deltatt i Champions League viser at skader har stor påvirkning på klubbenes prestasjoner i liga og cup.

Søvn, restitusjon og fysisk prestasjon i fotball – hvor viktig er god søvn?

Fotball er en fysisk krevende idrett, med hyppige endringer i tempo og intensitet som er belastende på kroppen. Etter intensive treninger eller kamper kan en spiller oppleve forlenget tretthet, som i hovedsak skyldes lavere mengde energi i muskler, strukturelle skader til muskelfibre eller nevromuskulær tretthet. For at kroppen skal restituere seg for å være klar til neste kamp eller trening kreves det tilstrekkelig væske, næring og hvile.

Fysisk prestasjon i en ungdomsturnering med hyppige kamper

Turneringer i barne- og ungdomsfotball inneholder svært hyppige kamper fordelt over par dager. Det intense kampprogrammet kan bidra til redusert fysisk prestasjon etter hvert som flere kamper spilles, og økt muskulær tretthet som følge av liten tid til restitusjon. En ny studie (1) har undersøkt i hvor stor grad en turnering med mange kamper over få dager kan påvirke fysisk prestasjon hos yngre spillere.

Muskulær tretthet – konsekvenser for prestasjon og skader

I fotball og forskning innenfor fotballfysiologi snakkes det ofte om ”fatigue” eller muskulær tretthet. Med dette menes som regel svakere prestasjon i muskelarbeid, i fotball ofte dårligere evne til å vedlikeholde fysisk og teknisk prestasjon i kamp. I fotball har flere kampanalyser fra studier vist at fysisk prestasjon (målt gjennom total løpsmengde, høy-intensitets løp og sprint distanse) svekkes utover kampen (1). Dette sammenfaller med de periodene der skadefrekvensen er høyest (2). Det er derfor en viktig del av fotball å finne ut mer om muskulær tretthet, både for å forbedre fysisk prestasjon og redusere skader.