Oppvarming i pausen for bedre fysisk prestasjon i starten av 2. omgang

Oppvarming før fysisk aktivitet er viktig for å forbedre kroppen til å prestere optimalt, og forberede kroppen på den fysiske påkjenningen som følger. I fotball varmer et lag gjerne opp i rundt 30 minutter gjennom ulike lav- og høy-intensitets øvelser. Som følge av oppvarmingen øker kroppstemperaturen, som er en viktig fysiologisk mekanisme for fysisk prestasjon. Studier har blant annet vist en sammenheng mellom økt kroppstemperatur og sprintprestasjon i fotball (1), og oppvarming er derfor viktig for at spillere er fysisk klar til å prestere maksimalt med en gang kampen begynner.