Hvordan kan vi best restituere etter trening og kamp?

Suksessfulle lag i fotball kan ha svært mange kamper i løpet av en sesong, og i flere uker kan lag ha 2 kamper i uken. I tillegg vil spillere på landslagsoppdrag ha lenger perioder med hyppige kamper, inkludert ekstra mye reising. Disse periodene med flere kamper krever at lag og spillere restituerer hurtig for å være klar til neste kamp. Det er derfor en viktig del av fotball å ha gode restitusjonsmetoder som kan akselerere prosessene rundt restitusjon, for å få kropp og muskler til å prestere optimalt så tidlig som mulig. Videre gis det en liten gjennomgang av dokumenterte restitusjonsmetoder i fotball, samt restitusjonsmetoder som ofte blir brukt, men som ikke nødvendigvis har vist seg å ha noen dokumentert effekt.