Skaderisiko ved intensivt kampprogram

Fotball er en idrett med mye skader, og det er et ønske å finne mer ut av faktorer som kan påvirke skadefrekvens. Fotballsesongen har ofte perioder med et tett kampprogram, spesielt i større ligaer der klubber kan delta i opptil 4 turneringer samtidig. De lagene som evner å komme langt i alle turneringene kan spille over 60 kamper i løpet av sesongen. Spillere på disse lagene kan derfor i teorien spille 2 kamper i uken over flere sammenhengende uker. Et enda mer intensivt tilfelle av kampprogram er det engelske juleprogrammet, som har 3 Premier League-kamper over 6-7 dager. En opphopning av kamper over en kort periode kan potensielt resultere i økt tretthet pga. kortere tid til restitusjon, samtidig som det kan øke sannsynligheten for skader. Spørsmålet er derfor i hvor stor grad tett kampprogram påvirker fysisk prestasjon og forekomst av skader.