Skader i fotball

Skader i fotball er hyppige, og er den viktigste grunnen til at spillere ikke er tilgjengelig til trening og kamp. Mye blir sagt og diskutert om skader i klubber, spesielt når nøkkelspillere er ute over lenger tid. Det har blitt vist en sammenheng mellom lav skadefrekvens og bedre prestasjon både i ligaer og cuper i Europa (1). Oppmerksomhet rundt fotballskader er derfor viktig, og en reduksjon av skadefrekvensen kan spare klubber penger og øke prestasjon. Videre følger en kort gjennomgang av skadestatistikk i profesjonell fotball.