Taktikk og formasjonsendring kan gi ulike fysiske krav til spillere i kamp

Den fysiske aktiviteten i kamp er viktig å ha kunnskap om og forstå med tanke på å planlegge trening for fotballspillere. Variasjon i løpsmengder, akselerasjon, retardasjon og sprint har betydning for hvordan trening bør legges opp, hvordan man bør restituere og hvor lang tid det tar før spillere er restituert. Flere studier har undersøkt løpsmengder og andre variabler i kamp, både for lag på ulike nivåer og i individuelle spillerposisjoner. Disse studiene har vist at fysisk aktivitet i kamp varierer både ut ifra nivå og spillerposisjon. Derimot mangler det fortsatt mye informasjon på hvordan andre faktorer (som eks. formasjon, spillerroller, taktikk) kan påvirke hvordan spillere beveger seg i kamp.

Styrketrening i fotball – hvordan utvikle hurtige og eksplosive ferdigheter

De fysiske kravene til dagens fotballspillere er store. Aktiviteten i kamp er preget av perioder med hyppig skifte mellom høy- og lav intensitetsarbeid, blandet med flere perioder med maksimal innsats og tempo. Studier har vist at fysiske aksjoner i kamp har utviklet seg til å bli mer eksplosive og skjer over kortere distanser, og at maksimal hurtighet som spillere oppnår i kamp har økt. Disse fysiske ferdighetene, som akselerasjon og hurtighet, er egenskaper som er svært viktig å inneha for fotballspillere for å prestere på høyt nivå.

Fysisk prestasjon i en ungdomsturnering med hyppige kamper

Turneringer i barne- og ungdomsfotball inneholder svært hyppige kamper fordelt over par dager. Det intense kampprogrammet kan bidra til redusert fysisk prestasjon etter hvert som flere kamper spilles, og økt muskulær tretthet som følge av liten tid til restitusjon. En ny studie (1) har undersøkt i hvor stor grad en turnering med mange kamper over få dager kan påvirke fysisk prestasjon hos yngre spillere.

Premier League – hurtigere og mer intensivt

Moderne fotball utvikler seg kontinuerlig, både i forhold til taktikk, tekniske prestasjoner og fysiske prestasjoner. Innenfor den fysiske delen av fotballforskningen har man over lang tid målt fysisk prestasjon i kamp, som oftest gjennom total distanse, høy-intensitets løp og sprint. En vanlig oppfatning har vært at de tekniske og fysiske kravene til fotball har økt over de siste årene. En ny studie (1) fra Premier League viser at denne utviklingen har vært markant.

Fysisk prestasjon i Tippeligaen – et stykke opp til de beste?

Debatten om hvor godt trent norske fotballspillere er har økt de siste årene, og flere har stilt spørsmål ved om norske spillere er for dårlig trent sammenlignet med konkurrentene fra andre land. Men hvor langt unna er norsk fotball det fysiske nivået i utlandet? En ny norsk studie har målt fysiske prestasjoner under kamp i Tippeligaen, og gir en pekepinn på det fysiske arbeidet til spillere fra Tippeligaen sammenlignet med hva som er rapportert fra andre ligaer. Totale distanser Studien til Ingebrigtsen & Dalen et al. (1) viser at spillere fra Tippeligaen dekker et lignende antall meter total distanse som er rapportert for elitespillere i England (2), Spania (3) og i flere elitekamper i Europa (4). I tillegg viser resultatene fra Tippeligaen at antall meter med høy-hastighets løp (> 19.8km×h-1) er noe lavere enn det som er rapportert fra England (2) og elitekamper i Europa (4). Dette kan tyde på at spillere fra Tippeligaen er jevnbyrdig med elitespillere fra Europa når det kommer til antall meter total distanse, men noe svakere når det gjelder løpsmengde over høyere hastigheter. Figur 1. Total distanse (m) og høy-hastighets løp (m) i kamp i Tippeligaen, Premier League, Spansk Primera (ingen tall på høy-hastighets løp) Continue Reading