Flere spurter og høy-hastighets løp for alle posisjoner

Den fysiske delen av Premier League er i stadig utvikling, noe som ble vist i et tidligere innlegg (link). Kort oppsummert viste resultatene at Premier League har blitt hurtigere og mer intensivt, med flere intensive aksjoner og høyere makshastighet i løpet av kamp. Dette ga et godt overblikk over utviklingen av fysiske prestasjoner over tid, men tok ikke høyde for forskjellene mellom ulike posisjoner i laget. En studie (1) publisert i år fra de samme forskerne har tatt for seg samme datamateriale som den tidligere studien, men undersøkt utviklingen for de ulike posisjonsrollene Dette gir et innblikk i hvordan det fysiske kravet til hver posisjon har utviklet seg de siste årene, og hvilke arbeidskrav som stilles til de ulike posisjonene i Premier League.

Forskerne samlet data i syv sesonger på rad, fra 2006/2007 – 2012/2013. De analyserte total distanse og høy-hastighets løp (> 19.8km×h-1), samt antall høy-hastighets aksjoner (> 19.8km×h-1) og antall sprinter (> 25.1km×h-1). Disse ble videre kvantifisert til enten eksplosive (start fra lavere hastighet) eller ledende (start fra høyere hastighet)*.

Resultater

Total distanse viste små forskjeller mellom 2006/2007 – 2012/2013, der kun sidebacker og sentrale midtbanespillere viste en liten økning på omtrent 200m. Derimot viste løpsmengde i høy-hastighets løp en mye større økning, med 33% for midtstoppere, 35% for sidebacker, 30% for sentrale midtbanespillere, 27% for vinger, og 30% for spisser. I tillegg økte antall høy-hastighets løp og sprinter for alle posisjoner, og spesielt for laterale spillere (sidebacker, vinger).

Et interessant moment fra den andre studien (link) var økningen i antallet intensive aksjoner, og hvordan disse har utviklet seg til å bli mer eksplosive. Med tanke på posisjonsroller i denne studien viser det seg at utviklingen i antallet eksplosive spurter (start fra lavere hastighet) og ledende spurter (start fra høyere hastighet) har vært markant for alle posisjoner.

Posisjonene har en økning i eksplosive og ledende sprint på henholdsvis:

  • Midtstoppere: 171% og 54%
  • Sidebacker: 155% og 59%
  • Sentral midtbane: 163% og 50%
  • Vinger: 136% og 41%
  • Spisser: 125% og 39%

Figur 1. Antall eksplosive spurter i sesongen 2006/2007 og 2012/2013 for ulike posisjoner.

Graf posisjon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Antall ledende spurter i sesongen 2006/2007 og 2012/2013 for ulike posisjoner

Graf posisjon2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultatene fra denne studien viser en markant utvikling av fysisk prestasjon i Premier League for alle posisjoner.

Spesielt interessant er det at den største økningen i intensive aksjoner er for forsvarsspillere og sentrale midtbanespillere. Dette kan reflektere en utvikling i moderne taktikk, der taktiske disposisjoner krever at forsvarsspillere bidrar i angrep. Spesielt gjelder dette sidebacker, som i moderne fotball ofte i stor grad støtter opp offensivt ved å komme høyt i banen. Samtidig må forsvarsspillere komme hurtig på riktig side ved et evt. balltap, noe som gjør at det stilles krav til stor hurtighet og løpskapasitet både offensivt og defensivt.

Den markante økningen i eksplosive spurter (125% – 175%) og ledende spurter (39% – 59%) underbygger kravene som har vist seg å stilles til hurtighet og akselerasjon i moderne fotball. Disse funnene viser at evnen til å utvikle stor kraft i aksjonene er viktig, og at dette er en egenskap som er gjeldende for alle posisjoner på banen.

Oppsummering

Fotball på elitenivå virker å stille større og større krav til hurtighet og eksplosivitet. Resultatene fra denne studien viser at total distanse løpt i kamp viser seg å være uendret de siste sesongene, samtidig som intensive aksjoner og løp over høyere hastigheter har økt. Dette tyder på at evnen til å repetere intensive aksjoner, samt utvikle stor kraft i disse aksjonene, er viktig for suksess i moderne fotball. Dette bekrefter en generell antakelse at Premier League kjennetegnes som en liga som stiller høye fysiske krav til spillere. Spesielt interessant er det at denne utviklingen viser seg å gjelde alle posisjoner på banen.

Denne studien viser til et økende arbeidskrav for alle posisjoner, og gir indikasjoner på hvilke fysiske egenskaper som er viktig å inneha for de ulike spillerrollene i laget.

 

* Definisjon av spurt i denne studien:

  • Eksplosiv: en spiller løper inn i sprintsone (> 25.1km×h-1) uten å ha vært innom høy-hastighets sone (> 19.8 – 25.1km×h-1) i lenger enn 0,5 sekund.
  • Ledende: en spiller løper inn i sprintsone (> 25.1km×h-1) umiddelbart etter å ha vært innom høy-hastighets sone (> 19.8 – 25.1km×h-1) i lenger enn 0,5 sekund.
Referanse 
  1. Bush M, Barnes C, Archer DT, Hogg B, Bradley PS. Evolution of match performance parameters for various playing positions in the English Premier League. Human movement science. 2015;39(0):1-11.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *