Premier League – hurtigere og mer intensivt

Moderne fotball utvikler seg kontinuerlig, både i forhold til taktikk, tekniske prestasjoner og fysiske prestasjoner. Innenfor den fysiske delen av fotballforskningen har man over lang tid målt fysisk prestasjon i kamp, som oftest gjennom total distanse, høy-intensitets løp og sprint. En vanlig oppfatning har vært at de tekniske og fysiske kravene til fotball har økt over de siste årene. En ny studie (1) fra Premier League viser at denne utviklingen har vært markant.

Fysisk prestasjon i kamp over syv ulike sesonger

Forskerne samlet data i syv sesonger på rad, fra 2006/2007 – 2012/2013. De analyserte total distanse og høy-hastighets løp (> 19.8km×h-1), samt antall høy-hastighets aksjoner (> 19.8km×h-1) og antall sprinter (> 25.1km×h-1). Disse ble videre kvantifisert til enten eksplosive (start fra lavere hastighet) eller ledende (start fra høyere hastighet).

Resultatene viste en relativt lik total distanse over de syv sesongene, mens høy-hastighets løp økte med omtrent 30% fra sesongen 2006/2007 til 2012/2013.

Figur. Total distanse (m) og høy-hastighets løp (m) i sesongene 2006/2007 og 2012/2013. Tall hentet fra (1)

PL utvikling løp

Det har i tidligere innlegg blitt diskutert at en suksessfaktor i fotball tyder på å være evnen til å repetere intensive aksjoner, i tillegg til å akselerere og oppnå høy hastighet i aksjonene. I studien fra Premier League (1) ble det videre analysert fysisk arbeid på høyere intensiteter, der det ble vist stor utvikling over de syv sesongene.

Figur 2. Antall høy-hastighets aksjoner, antall sprint, distanse per sprint (m) og maksimal hastighet i kamp i sesongene 2006/2007 og 2012/2013. Tall hentet fra (1)

PL utvikling aksjoner

Antall høy-hastighets aksjoner i kamp var i 2012/2013 omtrent 50% flere enn i 2006/2007 (176 vs. 118). En enda større økning ble sett for antall sprint i 2012/2013, med omtrent 85% flere enn i 2006/2007 (57 vs. 31).

Samtidig gikk distansen per sprint ned fra et gjennomsnitt på 6,9m i 2006/2007 til 5,9m i 2012/2013. Andelen sprinter ble også vist til å være mer eksplosiv over de samme sesongene. I tillegg ble det målt at maksimal hastighet spillerne oppnådde i kamp gikk opp fra 32,83 km/h i 2006/2007 til 34,38 km/h i 2012/2013.

Oppsummering

Disse resultatene viser at de fysiske kravene i Premier League har steget jevnt de seneste årene. Spesielt interessant er det at antallet høy-hastighets aksjoner og sprinter har økt markant, mens lengden på spurtene har sunket. Siden total distanse har forblitt nesten uendret, mens de intensive aksjonene har økt, tyder det på at dagens spill i enda større grad er preget av flere korte perioder med høy intensitet, blandet med lengre perioder med lav intensitet.

Spurtene ble også vist å bli mer eksplosiv (starter fra lavere hastighet), og at maksimal hastighet oppnådd i kamp har økt. Dette viser at evnen til å skape stor kraft i aksjonene er viktig, og at dette er en egenskap som er blitt sentral for dagens fotballspillere.

Resultatene fra denne studien viser at fotball på elitenivå i England stiller større krav til repeterte høy-intensitets aksjoner og evnen til å akselerere hurtig på kortere avstand. I tillegg har maksimal hastighet oppnådd i kamp steget, noe som indikerer at spillerne er blitt hurtigere. Sprintaksjoner er ofte avgjørende før mål i fotball, eksempelvis gjennom å akselerere vekk fra motspiller for å komme til innlegg eller skudd, eller komme foran motspiller inne i 16-meteren.

Utviklingen av korte, intensive aksjoner og hurtighet i Premier League vist i denne studien, tyder på dette er ferdigheter man som fotballspiller bør inneha for å lykkes i en liga som Premier League. Dette er egenskaper man kan kjenne igjen fra mange av profilene i Premier League i dag.

Referanser
  1. Barnes C, Archer DT, Hogg B, Bush M, Bradley PS. The evolution of physical and technical performance parameters in the English Premier League. International journal of sports medicine. 2014;35(13):1095-100.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *