Oppvarming i pausen for bedre fysisk prestasjon i starten av 2. omgang

Oppvarming før fysisk aktivitet er viktig for å forbedre kroppen til å prestere optimalt, og forberede kroppen på den fysiske påkjenningen som følger. I fotball varmer et lag gjerne opp i rundt 30 minutter gjennom ulike lav- og høy-intensitets øvelser. Som følge av oppvarmingen øker kroppstemperaturen, som er en viktig fysiologisk mekanisme for fysisk prestasjon. Studier har blant annet vist en sammenheng mellom økt kroppstemperatur og sprintprestasjon i fotball (1), og oppvarming er derfor viktig for at spillere er fysisk klar til å prestere maksimalt med en gang kampen begynner.

Det er blitt vist at løpsmengde i høy-intensitet (> 14.4km×h-1) er lavere i første 15. min periode av 2. omgang sammenlignet med første 15. min periode i 1. omgang (2). Dette kan virke rart da man skulle tro at pausen på 15. min mellom 1. og 2. omgang skulle gi spillere tid nok til hvile for å kunne prestere maksimalt når 2. omgang begynner. Det kan være flere årsaker til dette, men en plausibel fysiologisk forklaring kan tyde på å være lavere kroppstemperatur. Det er vist at både muskel- og kjernetemperatur sank merkbart under pausen i en fotballkamp når spillerne hvilte passivt, og at lavere kroppstemperatur hadde sammenheng med dårligere repetert sprintprestasjon i begynnelsen av 2. omgang (1).

Forbedret repetert sprintprestasjon

Samme studie som viste lavere kroppstemperatur som følge av passiv hvile i pausen, viste at oppvarming i deler av pausen for amatørspillere resulterte i uforandret kroppstemperatur sammenlignet med før pause (1). I pausen hvilte spillerne i 7min, og brukte deretter resten av pausen på aktivitet i moderat intensitet (rundt 70% av maksimal hjertefrekvens). Dette førte til lik repetert sprintprestasjon (3x30m med 25s aktiv hvile) som før kampen og før pause (1).

Forbedret maksimal sprintprestasjon

En nylig publisert studie fra Sverige støtter opp om effekten av moderat oppvarming i pausen (3). Et lag fra Allsvenskan undersøkte over to treningskamper forskjellen mellom passiv og aktiv pause, der det ene laget bruke halve pausen til ny oppvarming rundt moderat intensitet. Resultatene viste at laget som benyttet oppvarming i pausen, hadde lik sprintprestasjon (10m sprint) som før pause, mens laget som hadde passiv hvile hadde lavere sprintprestasjon sammenlignet med før pause.

Hurtigere oksygenopptak

I tillegg til dette, viste den svenske studien (3) at laget med moderat oppvarming i pausen, startet 2. omgang med høyere hjertefrekvens, samt kom opp i gjennomsnittlig hjertefrekvens for 2. omgang hurtigere enn laget med passiv oppvarming. Dette kan tyde på at oppvarming i pausen bidrar til å oppnå et høyere oksygenopptak raskt (hjertefrekvens og oksygenopptak har en svært lineær sammenheng), og det er vist at dette kan ha en sammenheng med evnen til å vedlikeholde repetert sprint prestasjon i fotball (4). Samtidig vil det å oppnå et høyt oksygenopptak raskt (02 kinetikk) aktivere det aerobe energisystemet hurtigere, og således bruke en mindre andel anaerobe energikilder tidlig i omgangen til å imøtekomme energikravet.

Oppsummering

Mye tyder på at oppvarming i siste del av pausen, utført rundt moderat intensitet, kan bidra til å opprettholde evnen til å utføre intensive aksjoner i første del av 2. omgang. Dette bidrar til at spillere er klar til å prestere maksimalt med en gang 2. omgang begynner. Evnen til å utføre intensive og hurtige aksjoner tyder på å være viktig for suksess i fotball, og oppvarming i deler av pausen kan gjøre at kvaliteten på disse aksjonene opprettholdes fra 1. omgang.

Det er også mulig at lavere kroppstemperatur som følge av passiv hvile i pausen kan påvirke risikoen for skader. Oppvarming før aktivitet bidrar til økt muskeltemperatur, som optimaliserer aktivering av muskler og gjør dem mer fleksible, samtidig som sener blir mer elastiske og tåler større belastning. Siden fotball er en idrett med flere ulike bevegelsesmønstre i stor hastighet, er derfor velfungerende muskulatur viktig for å kunne prestere optimalt. Det er derfor naturlig å tro at en oppvarming som en del av pausen kan bidra til minske risiko for skader.

Oppvarming mot slutten av pausen kan derfor være fordelaktig for fysisk prestasjon, og forebygging av skader. En oppvarming bør inneholde alle bevegelsesmønstre, som løp, retningsforandringer, hopp, akselerasjon og retardasjon, gjort rundt moderat intensitet, for å best simulere aktivitet i kamp. En utfordring kan være å gi tid til oppvarming i pausen, ettersom et lag ofte bruker mye tid på taktikkprat, drikke og andre nødvendigheter. Uansett tyder det på at å prioritere noe tid til aktivitet i pausen kan bidra positivt til fysisk prestasjon i første del av 2. omgang.

 

Referanser
  1. Mohr M, Krustrup P, Nybo L, Nielsen JJ, Bangsbo J. Muscle temperature and sprint performance during soccer matches–beneficial effect of re-warm-up at half-time. Scandinavian journal of medicine & science in sports. 2004;14(3):156-62.
  2. Bradley PS, Sheldon W, Wooster B, Olsen P, Boanas P, Krustrup P. High-intensity running in English FA Premier League soccer matches. Journal of sports sciences. 2009;27(2):159-68.
  3. Edholm P, Krustrup P, Randers MB. Half-time re-warm up increases performance capacity in male elite soccer players. Scandinavian journal of medicine & science in sports. 2014.
  4. Dupont G, McCall A, Prieur F, Millet GP, Berthoin S. Faster oxygen uptake kinetics during recovery is related to better repeated sprinting ability. European journal of applied physiology. 2010;110(3):627-34.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *