Muskulær tretthet – konsekvenser for prestasjon og skader

I fotball og forskning innenfor fotballfysiologi snakkes det ofte om ”fatigue” eller muskulær tretthet. Med dette menes som regel svakere prestasjon i muskelarbeid, i fotball ofte dårligere evne til å vedlikeholde fysisk og teknisk prestasjon i kamp. I fotball har flere kampanalyser fra studier vist at fysisk prestasjon (målt gjennom total løpsmengde, høy-intensitets løp og sprint distanse) svekkes utover kampen (1). Dette sammenfaller med de periodene der skadefrekvensen er høyest (2). Det er derfor en viktig del av fotball å finne ut mer om muskulær tretthet, både for å forbedre fysisk prestasjon og redusere skader.

Mange studier har undersøkt hvilke fysiologiske årsaker som kan forklare muskulær tretthet. Uten å gå inn på de mulige fysiologiske årsakene i detalj, er det flere fysiologiske endringer i muskulatur som kommer som et resultat av anaerobt og intensivt arbeid. Et eksempel på en sannsynlig årsak er lavere andel glykogen i muskler, et viktig “drivstoff” i høy-intensivt arbeid. I tillegg til dette virker det svært sannsynlig at nervesystemet har innvirkning på graden av muskulær tretthet, både sentralt og perifert i muskler. Dette virker logisk da nervesystemet styrer kraftutvikling i muskulatur med fyring av nervesignaler.

Et resultat av den muskulære trettheten vil være lavere evne til å utvikle kraft. Studier har funnet redusert sprintprestasjon, svekket styrke i lårmuskulatur og lavere maksimal hopphøyde umiddelbart etter fotballkamper (3), noe som kan indikere at aksjoner som krever maksimal innsats er svekket.

En annen konsekvens av lavere kraftutvikling i muskulatur er økt fare for flere typer skade. Eksempelvis er den hyppigste skaden i fotball strekk i hamstring-muskulatur (bakside lår)(2), og denne skaden oppstår som oftest når man løper. Funksjonen til hamstring-muskulatur under løping er å bremse beinets bevegelse fremover. En mulig årsak til strekk er kortere steg-lengde ved løping, som kan indikere kortere hamstring-lengde. Under løp kan dette forårsake at hamstring-muskulatur ikke evner å strekke seg fullt nok ut, og derfor ikke klarer å skape nok kraft (4). Det er i den fasen av løpssteget hvor det fremste beinet skal lande, at skaden oppstår.

Muskulær tretthet kan altså få konsekvenser for både prestasjon og sannsynlighet for skade. Mange faktorer kan påvirke tretthet, som for eksempel treningsstatus, fysisk belastning og næringsstatus. Flere klubber i Europa investerer i moderne teknologi som kan overvåke spillere i trening og kamp. Det er da mulig å få enda mer objektiv data på belastningen til en fotballspiller.

Muligheten til å overvåke belastning er spesielt viktig. Skader på spillere er svært kostbart, og er den viktigste faktoren for at spillere er utilgjengelig til trening og kamp. Ved å optimalisere en spillers fysiske status, kan man begrense skader samt forbedre fysisk prestasjon.

 

Referanser
  1. Bradley PS, Sheldon W, Wooster B, Olsen P, Boanas P, Krustrup P. High-intensity running in English FA Premier League soccer matches. Journal of sports sciences. 2009;27(2):159-68.
  2. Ekstrand J, Hagglund M, Walden M. Injury incidence and injury patterns in professional football: the UEFA injury study. British journal of sports medicine. 2011;45(7):553-8.
  3. Nedelec M, McCall A, Carling C, Legall F, Berthoin S, Dupont G. Recovery in soccer: part I – post-match fatigue and time course of recovery. Sports Med. 2012;42(12):997-1015.
  4. Small K, McNaughton LR, Greig M, Lohkamp M, Lovell R. Soccer fatigue, sprinting and hamstring injury risk. International journal of sports medicine. 2009;30(8):573-8.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *