Løpsmengder i kamp

Dagens profesjonelle spillere dekker en total distanse på 10 – 14km per kamp (1-3). Av dette er omtrent 800m høy-intensitets løp (løpshastighet > 19.8km×h-1-25.1km×h-1) og 300m sprint (løpshastighet > 25.2km×h-1)(2, 3).

Posisjonsforskjeller

Det er forskjell mellom posisjonene og distansen de dekker i løpet av en kamp. En studie gjort fra engelsk Premier League sesongen 2005-2006 (2) har vist forskjell på posisjoner når det kommer til total distanse, høy-intensitets løp og sprint:

  • Midtstoppere dekker omtrent 10km total distanse. De har lavere distanse med høy-intensitets løp og sprint enn de andre posisjonene.
  • Sidebacker dekker omtrent 10.7km total distanse. De har høyere distanse høy-intensitets løp og sprint enn midtstoppere, større distanse sprint enn sentrale midtbanespillere, men lavere distanse høy-intensitetsløp og sprint enn vinger.
  • Sentrale midtbanespillere dekker omtrent 11.5km total distanse, og ligger jevnt over høyt på høy-intensitets løp, men har lavere distanse sprint enn vinger og sidebacker.
  • Vinger dekker omtrent 11.8km total distanse. De har høyere distanse høy-intensitets løp enn alle andre posisjoner, og sprinter mer enn midtstoppere, sidebacker og spisser
  • Spisser dekker omtrent 10.3km total distanse, og har jevnt over høy distanse med høy-intensitets løp og sprint

Den totale løpsmengden for ulike posisjoner i kamp har vist seg å være relativt lik i studier gjort fra Premier League (2), Spansk Primera Liga (4) og Italiensk Serie A (1). Dette gjelder både total distanse, høy-intensitetsløp og sprint.

Posisjonsforskjeller norsk fotball

Posisjonsforskjellene i norsk fotball har vist seg å være relativt lik som de rapportert fra engelsk Premier League. I tillegg har en ny norsk studie fra et tippeliga-lag sammenlignet distanser dekket mellom sentrale (midtstoppere, sentrale midtbanespillere og spisser) og laterale posisjoner (sidebacker og vinger), og funnet en betydelig forskjell (5).

Figur. Distanse dekket i løpet av en kamp totalt, i høy-intensitets løp (19.8km×h-1-25.1km×h-1) og i sprint (> 25.2km×h-1). Tall hentet fra (5).

Spillere i laterale posisjoner dekker en større total distanse, distanse i høy-intensitetsløp og sprint enn spillere i sentrale posisjoner. Dette er kanskje ikke så overraskende, da spillere i laterale posisjoner ofte har større mulighet til å utfolde seg friere enn spillere sentralt i banen, i tillegg til at det ofte kreves at de bidrar både defensivt og offensivt.

Referanser
  1. Mohr M, Krustrup P, Bangsbo J. Match performance of high-standard soccer players with special reference to development of fatigue. Journal of sports sciences. 2003;21(7):519-28.
  2. Bradley PS, Sheldon W, Wooster B, Olsen P, Boanas P, Krustrup P. High-intensity running in English FA Premier League soccer matches. Journal of sports sciences. 2009;27(2):159-68.
  3. Bradley PS, Carling C, Gomez Diaz A, Hood P, Barnes C, Ade J, et al. Match performance and physical capacity of players in the top three competitive standards of English professional soccer. Human movement science. 2013.
  4. Di Salvo V, Baron R, Tschan H, Calderon Montero FJ, Bachl N, Pigozzi F. Performance characteristics according to playing position in elite soccer. International journal of sports medicine. 2007;28(3):222-7.
  5. Ingebrigtsen J, Dalen T, Hjelde GH, Drust B, Wisløff U. Acceleration and sprint profiles of a professional elite football team in match play. European Journal of Sport Science. 2014:1-10.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *