GPS-systemer under kamper i internasjonal fotball

FIFA har nylig tillatt bruken av moderne GPS-systemer i kamp. Dette kan være en banebrytende endring for klubber og trenerapparat i ligaer over hele verden.

En viktig endring de siste årene har vært introduksjonen av tracking-systemer i fotball. Slike systemer har blitt brukt for å kvantifisere løp og bevegelser som kan gi informasjon om det fysiske arbeidet til hver spiller. Disse systemene baserer seg ofte på GPS-teknologi som registrerer spillernes posisjon, samt data fra akselerometer kan måle kortere og ikke-lineære bevegelser som akselerasjon, retardasjon og retningsforandringer.

(For en lengre gjennomgang på bruken av tracking og GPS-systemer, les gjerne denne artikkelen publisert i bladet “Fotballtreneren”)

I flere år har slike systemer vært i bruk under trening, men så langt har det vært forbud under offisielle kamper fordi spillerne ikke har kunne ha på seg andre ting enn drakt, leggbeskyttere og sko. I Norge har enkelte klubber hatt et system (ZXY Sport Tracking) som de siste 5-6 årene har vært i bruk i kamp, men i utlandet har dette til nå ikke vært en mulighet.

I Premier League og andre ligaer har man over lengre tid benyttet semi-automatiske kamerasystemer (eks. Prozone) som bl.a. har målt total løpsmengde, hastighet under løp og antall aksjoner i kamper. Derimot har ikke disse systemene vært nøyaktig nok til å kunne vurdere spillernes fysiske prestasjon utover en generell innsikt i spillernes bevegelser.

Når nye moderne tracking-systemer nå blir godkjent av FIFA til bruk under kamper blir det derfor omfavnet av fysiske trenere og trenerapparatet. Det er flere grunner til det:

  • Nøyaktige posisjonsdata og akselerometerdata gir valid informasjon om bevegelser, og spesielt kortere eksplosive bevegelser som tidligere har vært vanskelig å registrere
  • Bedre informasjon om arbeidskravet til hver spiller og spillerrolle i kamp
  • Informasjon om belastning over tid, og i ulike sykluser i sesong, som kan gi mer nøyaktige mål på tretthet og fysisk form
  • Tilbakemelding fra systemet i nåtid under kamp (om det blir tillatt av ligaene). Kan på bakgrunn av slik informasjon vurdere om spillernes fysiske prestasjon i kamp kan indikere økt risiko for skader, og dermed ta en beslutning om å bytte ut en spiller

Spesielt det siste punktet er viktig. Flest skader skjer i kamp, med økt frekvens mot slutten av hver omgang, og det er derfor sannsynlig at økt tretthet er en årsak til denne skadetendensen.

Draktprodusenter har allerede kommet med drakter som kan implementere slike trackingbrikker. Mange klubber i England benytter seg av systemer der brikkene er festet i en lomme mellom skulderbladene. Eksempelvis har Swansea allerede tatt i bruk slike drakter i kamp, og bildet under illustrerer hvordan brikkene blir festet i drakten:

Hentet fra Twitter, tweet fra fysisk ansvarlig i Swansea

Dette er en liten revolusjon innenfor fotball, som har hengt langt bak idretter som rugby og australsk fotball der de i flere år har benyttet seg av tracking-systemer i kamp.

Det er sannsynlig at vi i årene framover ser mange klubber som aktivt benytter seg av disse under kamper for å måle spillernes bevegelsesmønster. I tillegg er det høyst mulig at slik informasjon er svært interessant for kringkastere, som kan gi TV-seere en enda større innsikt i spillet. Allerede ser vi tall på total løpsmengde og antall spurt under TV-sendinger fra fotball. I NFL har man planer om å dele enda mer informasjon, som bl.a. løpsmengde, hurtighet i aksjoner og innsats fra kamper med kringkastere for tilhengere som ser på TV (wareable.com)

Det viktigste for trenerapparatet i klubbene er allikevel muligheten slike systemer i kamp gir til å kvantifisere fysisk arbeid og tretthet, som kan bidra til å optimalisere belastning og forebygge skader.

Kontakt Halvard Grendstad

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *