Fysisk prestasjon i Tippeligaen – et stykke opp til de beste?

Debatten om hvor godt trent norske fotballspillere er har økt de siste årene, og flere har stilt spørsmål ved om norske spillere er for dårlig trent sammenlignet med konkurrentene fra andre land. Men hvor langt unna er norsk fotball det fysiske nivået i utlandet? En ny norsk studie har målt fysiske prestasjoner under kamp i Tippeligaen, og gir en pekepinn på det fysiske arbeidet til spillere fra Tippeligaen sammenlignet med hva som er rapportert fra andre ligaer.

Totale distanser

Studien til Ingebrigtsen & Dalen et al. (1) viser at spillere fra Tippeligaen dekker et lignende antall meter total distanse som er rapportert for elitespillere i England (2), Spania (3) og i flere elitekamper i Europa (4). I tillegg viser resultatene fra Tippeligaen at antall meter med høy-hastighets løp (> 19.8km×h-1) er noe lavere enn det som er rapportert fra England (2) og elitekamper i Europa (4). Dette kan tyde på at spillere fra Tippeligaen er jevnbyrdig med elitespillere fra Europa når det kommer til antall meter total distanse, men noe svakere når det gjelder løpsmengde over høyere hastigheter.

Figur 1. Total distanse (m) og høy-hastighets løp (m) i kamp i Tippeligaen, Premier League, Spansk Primera (ingen tall på høy-hastighets løp) og elitekamper i Europa. Data er hentet fra referanse (1-4).

Graf Norge Europa
Hurtighet og akselerasjon

Vi vet at evnen til å repetere høy-intensive aksjoner tyder på å være en viktig faktor for suksess i moderne fotball. En indikator på dette kan være antallet spurter og akselerasjoner i kamp. I den norske studien ble det i tillegg til total distanse og løpsmengde undersøkt antall akselerasjoner og spurter. Her viser resultatene som er publisert større differanse fra Tippeligaen til elitenivå i Europa.

Figur 2. Antall akselerasjoner og spurter (> 25.2km×h-1) i kamp for spillere fra Tippeligaen sammenlignet med elitespillere i Europa. Data er hentet fra referanse (1) og (4).

Graf Norge Europa 2

 

Studien til Ingebrigtsen & Dalen et al. (1) viser at spillere fra Tippeligaen akselerer markant mindre i løpet av en kamp enn det som er rapportert fra høyere rangerte ligaer. I gjennomsnitt akselererte Tippeligaspillere 91 ganger i løpet av en kamp, som er 30% mindre enn elitespillere i Europa som akselererte i gjennomsnitt 119 ganger i løpet av en kamp (4). Med tanke på spurter (> 25.2km×h-1) viser det seg at spillere fra Tippeligaen i gjennomsnitt utøver 17 spurter i løpet av en kamp, sammenlignet med 36 spurter for elitespillere fra Europa (4).

Oppsummering

Resultatene støtter en generell enighet om at antall meter total distanse ikke kan differensiere mellom ulike nivåer i fotball. Derimot virker det som det stilles større krav til hurtighet og eksplosivitet på elitenivå i Europa. Disse funnene kan tyde på at intensiteten i Tippeligaen er lavere enn i de beste ligaene i Europa, eller at spillere fra Tippeligaen ikke er godt nok trent til å utøve et likt antall spurter og akselerasjoner som spillere fra de høyest rangerte ligaene i Europa.

Som nevnt tidligere tyder det på at evnen til repetitive maksaksjoner i kamp er en egenskap som er blitt svært viktig i fotball. Resultatene fra de forskjellige studiene i denne artikkelen kan indikere at norsk fotball ligger bak de beste ligaene når det kommer til denne egenskapen. Med tanke på å forbedre fysisk prestasjon i kamp og komme nærmere de beste, kan det tyde på at dette er et sted innenfor den fysiske delen av spillet det er mye og hente.

NB! Ulike måleverktøy er brukt for analysere fysisk prestasjon i kamp mellom noen av studiene. Det kan derfor være at noe av ulikhetene skyldes forskjeller i måleverktøyens nøyaktighet.

 

Referanser
  1. Ingebrigtsen J, Dalen T, Hjelde GH, Drust B, Wisløff U. Acceleration and sprint profiles of a professional elite football team in match play. European Journal of Sport Science. 2014:1-10.
  2. Bradley PS, Sheldon W, Wooster B, Olsen P, Boanas P, Krustrup P. High-intensity running in English FA Premier League soccer matches. Journal of sports sciences. 2009;27(2):159-68.
  3. Di Salvo V, Baron R, Tschan H, Calderon Montero FJ, Bachl N, Pigozzi F. Performance characteristics according to playing position in elite soccer. International journal of sports medicine. 2007;28(3):222-7.
  4. Bradley PS, Di Mascio M, Peart D, Olsen P, Sheldon B. High-intensity activity profiles of elite soccer players at different performance levels. Journal of strength and conditioning research / National Strength & Conditioning Association. 2010;24(9):2343-51.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *