Fysisk prestasjon i en ungdomsturnering med hyppige kamper

Turneringer i barne- og ungdomsfotball inneholder svært hyppige kamper fordelt over par dager. Det intense kampprogrammet kan bidra til redusert fysisk prestasjon etter hvert som flere kamper spilles, og økt muskulær tretthet som følge av liten tid til restitusjon. En ny studie (1) har undersøkt i hvor stor grad en turnering med mange kamper over få dager kan påvirke fysisk prestasjon hos yngre spillere.

Turneringen som ble spilt var en eliteturnering for enkelte U15 lag fra Europa og Amerika sommeren 2013, med 5 kamper fordelt på 3 dager. Varighet av kampene var 2x25min. Forskerne undersøkte total løpsmengde, løpsmengde i høy-hastighet (>18km×h-1), antall høy-hastighets løp (>18km×h-1), maksimal løpshastighet, antall akselerasjoner og ”kroppsbelastning”*.

Resultat

Resultatene viste at total løpsmengde, løpsmengde i høy-hastighets løp, antall høy-hastighets løp og maksimal hastighet forble uforandret mellom kampene. Maksimal hastighet oppnådd i kamp var eksempelvis 28km×h-1 i første kamp og 27.3km×h-1 i siste kamp.

Antall akselerasjoner per minutt viste seg å være signifikant høyere i første kamp sammenlignet med andre og siste kamp. I tillegg var det noe forskjeller mellom første kamp og tredje og fjerde kamp. 

Kroppsbelastning var gjennomsnittlig høyere i siste kamp sammenlignet med de andre kampene. Dette tyder på at det var flere kraftfulle aksjoner i siste kamp sammenlignet med de andre kampene.

Diskusjon

Disse resultatene viser at total løpsmengde og løpsmengde over høyere hastighet er uforandret i en ungdomsturnering med hyppige kamper. Dette tyder på at spillerne evner å dekke et likt antall meter i ulike hastigheter, og at dette er en egenskap som ikke blir påvirket av et tett kampprogram for yngre spillere.

Derimot var antall akselerasjoner per minutt lavere i alle kamper sammenlignet med første kamp. Akselerasjoner og retardasjoner er aksjoner som krever mye energi og høy evne til å utvikle kraft, og som er krevende å reprodusere hyppig. Resultatene fra denne studien tyder på at spillerne opplever muskulær tretthet som følge av det tette kampprogrammet med liten tid til restitusjon, og at aksjoner som krever høy grad av kraft blir svekket når kamper spilles hyppig.

Samtidig viste studien av kroppsbelastning økte i siste kamp sammenlignet med de andre kampene. Dette var finalen, og det er naturlig å tro at dette kan ha skapt en ekstra motivasjon for spillerne. Det er usikkert om denne kampen var mer fysisk (flere taklinger, dueller, kollisjoner) noe som kan ha påvirket graden av belastning. Det kan også være at et ulikt taktisk opplegg kan ha påvirket graden av belastning målt av akselerometeret.

Konklusjon

Total løpsmengde og løpsmengde over ulike hastigheter virker ikke å bli påvirket i ungdomsturneringer med et tett kampprogram. Derimot kan det tyde på at kraftfulle aksjoner som akselerasjoner og retardasjoner er svekket som følge av liten tid til restitusjon mellom kamper, og at dette fører til større grad av muskulær tretthet for spillerne.

Vi vet at større grad av muskulær tretthet vil påvirke evnen til å utføre aksjoner som krever maksimal innsats, og at dette igjen kan øke risikoen for skader. Studien har derimot ikke undersøkt forekomsten av skader, og det er derfor usikkert hvordan dette har blitt påvirket.

Resultatene tyder uansett på at turneringer med tette kamper kan påvirke evnen til å utføre kraftfulle aksjoner for yngre spillere, som ofte er en del av avgjørende øyeblikk i kamper.

*Kroppsbelastning, eller ”body load impacts”, i dette tilfelle et mål basert på tre-akset akselerometer. Gir en indikasjon på kraften i aksjoner som følge av eksempelvis hopp, taklinger, retningsforandringer, akselerasjoner, retardasjoner.

 

Referanse
  1. Arruda AF, Carling C, Zanetti V, Aoki MS, Coutts AJ, Moreira A. Effects of a Very Congested Match Schedule on Body Load Impacts, Accelerations, and Running Measures in Youth Soccer Players. International journal of sports physiology and performance. 2014.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *