Skader i klubbfotball påvirker prestasjon i liga og cup

Skadeforekomsten i fotball er høy, og skader til sentrale spillere på laget slår sjelden positivt ut for prestasjonen til klubber. En pågående undersøkelse (1) fra lag som har deltatt i Champions League viser at skader har stor påvirkning på klubbenes prestasjoner i liga og cup.

Forskerne brukte data fra 24 klubber som hadde deltatt i Champions League det siste tiåret, og levert data på skadehistorikk i minst to sesonger på rad mellom 2001 og 2012. Disse klubbene kom fra 9 ulike nasjoner.

Resultat

I gjennomsnitt hadde klubbene 77% av spillerne tilgjengelig i trening, og 86% i kamp.

Det ble funnet at lavere andel skader og flere tilgjengelige spillere hadde sammenheng med flere variabler:

  • Høyere sluttplassering i hjemlig liga.
  • Gjennomsnittlig flere poeng per kamp i hjemlig liga.
  • Høyere UEFA klubb-koeffisient.

Disse funnene viser at en lavere skadeforekomst har innvirkning på klubbenes prestasjon både i crutch 3dhjemlig liga og cuper i Europa. Denne sammenhengen viser hvor viktig det er å redusere skader i fotball. Trenere kan da velge de beste spillerne, og øke konkurransedyktigheten til klubben i ulike turneringer. I tillegg vet man at skader koster klubber flere millioner kroner, og en reduksjon av skader kan derfor bety mye økonomisk.

Resultatene viser hvor viktig det er med et solid støtteapparat og kunnskap rundt skadeforebygging. Blant annet kan optimalisering av belastning, skadeforebyggende trening og riktig restitusjon være med å begrense skadeomfanget i dagens fotball.

 

Referanse
  1. Hägglund M, Waldén M, Magnusson H, Kristenson K, Bengtsson H, Ekstrand J. Injuries affect team performance negatively in professional football: an 11-year follow-up of the UEFA Champions League injury study. British journal of sports medicine. 2013.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *