Skaderisiko ved landslagsoppdrag

Dagens fotballspillere på elitenivå kan spille opp mot 50 kamper i løpet av en sesong, som ofte innebærer mye reising og begrenset anledning for restitusjon mellom kamper. Kortere restitusjonstid mellom kamper kan lede til at spillere opplever økt tretthet, og hyppige kamper på elitenivå kan utsette spillere for forhøyet skaderisiko. Mye fokus har vært rettet mot at spillere drar på landslagsoppdrag i ulike perioder av sesongen for trenings- og kvalifiseringskamper, og at nøkkelspillere kommer skadet tilbake til sine klubber. Et aktuelt spørsmål er derfor om spill på landslag i sesong øker risikoen for skader?

En nylig publisert studie (1) har fulgt spillere fra en klubb over 5 sesonger, og undersøkt om trening og kamper under landslagsoppdrag øker risikoen for skader sammenlignet med klubbfotball.

Totalt var 59 spillere med i studien, der 30 av disse spillere deltok på landslagsoppdrag i løpet av de 5 sesongene. Skaderisiko ble målt gjennom insidens av skader per 1000 timer eksponert for spill på landslag eller i klubb. I tillegg ble det undersøkt om forskjell i skaderisiko den påfølgende uken etter landslagsoppdrag mellom spillere som hadde eller hadde ikke deltatt på landslag.

Resultat

Resultatet viste at:

  • 40% av spillerne ble skadet på landslagsoppdrag, der alle skadene skjedde i kamp og ingen på trening.
  • Dette stod for mindre enn 3% av klubbens totale skader i løpet av de 5 sesongene.
  • Insidensen av skader i kamp var 13% høyere i landskamp sammenlignet med klubbkamp, men dette var ikke statistisk signifikant.
  • De fleste skadene som skjedde i landskamper innebar at spillerne var vekke fra fotball i mindre enn 1 uke.
  • Insidensen av skader i uken etter landslagsoppdrag var lik mellom spillere som hadde spilt og de som ikke hadde spilt landskamp.
Oppsummering

Det ser ut til at spill på landslag ikke gir en forhøyet skaderisiko, selv om det var en trend med 13% høyere insidens av skader under landskamper. En svakhet ved denne studien er at det kun er spillere fra en klubb som er inkludert, og at resultatene derfor kan være en refleksjon av spillerne i denne klubben. I tillegg gir det lave antall subjekter en lav statistisk styrke, som gjør det vanskeligere å oppdage en reel forskjell. Resultatene indikerer derfor at spillere som er på landslagsoppdrag ikke har høyere risiko for skader.

Det har i et tidligere innlegg blitt diskutert om hyppige kamper med kort restitusjonstid kan gi forhøyet skaderisiko, med motstridende resultater for de studiene som til nå er publisert. I denne studien ser det ikke ut til at økt tretthet som følge av hyppige kamper før landslagsperiode kan være en årsak til insidens av skader, da de spillerne som pådro seg og ikke pådro seg skader under landskamp kun hadde spilt 1 kamp i de 7 dagene før landskamp, som skal gi tilstrekkelig tid til restitusjon.

Et annet spørsmål er om landslagspillerne kommer trette tilbake, og derfor kan ha en forhøyet skaderisiko sammenlignet med spillere som kun trente med klubblaget under landslagsuken. Resultatene fra klubben i denne studien viste at insidens mellom disse to spillergruppene var lik, og at det dermed ikke var større risiko for skade etter landskamp.

Dette kan skyldes at trenerapparatet i klubben tok høyde for den økte kampbelastning for landslagspillerne. 82% av landslagsspillerne startet neste ligakamp, men kun 54% fullførte hele kampen. Dette tyder på at trenerapparatet kan ha byttet ut spillere de mener kan ha forhøyet skaderisiko, som følge av et tett kampprogram og/eller den økte risikoen for skader mot slutten av kamper.

 

Referanser
  1. Carling C, McCall A, Le Gall F, Dupont G. The impact of in-season national team soccer play on injury and player availability in a professional club. Journal of sports sciences. 2015:1-7.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *