Kan perioder med mye skolearbeid og prøver påvirke skaderisiko?

Skader er hyppige i fotball, og det er viktig å identifisere faktorer som kan øke risikoen for skader i perioder av sesongen. Vi vet eksempelvis at en hurtig, stor økning i treningsmengde (som i en treningsleir) er en risikofaktor for å pådra seg skade, fordi formen er lavere enn normalt, og kroppen ikke får tid til å restituere seg mellom treningsøkter. Slike perioder av sesongen kjennetegnes ved å ha et økt fysisk stress, som krever nøye planlegging av belastning og restitusjon for å kunne gjennomføres på en optimal måte.

All stress som spillere blir påvirket av til daglig vil kunne bidra inn mot spillerens totale belastning, og således påvirke treningsstatus, form og risiko for overtrening. Dette gjelder også stressfaktorer som skjer ellers i livet og utenfor fotballbanen. For yngre spillere kan slike påvirkingsfaktorer eksempelvis være familiære forhold, kjærester eller skolearbeid.

Perioder hvor slike utenforstående stressfaktorer er høy er viktig å identifisere, fordi slike perioder kan ha innvirkning på skaderisiko. En stressfaktor som gjelder alle yngre spillere er skolearbeid, prøver og karakterer. Et viktig spørsmål er derfor hvordan perioder med økt skolearbeid kan påvirke skaderisiko for spillere?

En ny amerikansk studie (1) har undersøkt hvordan perioder med høyt fysisk stress (en treningsleir), og perioder mye høyt akademisk stress (mye skolearbeid og høyt karakterpress) påvirker skadeforekomst i sesongen. Studien ble utført på et amerikansk fotballag fra et større universitet, med spillere fra alder 18 år og oppover.

Resultat

Studien viste at amerikanske fotballspillere hadde høyest skadeforekomst under treningsleir, når treningsmengden var høy og med flere treninger (figur 1). Samtidig viste studien at perioder med høyt akademisk stress – med mye skolearbeid og prøver – hadde signifikant høyere skadeforekomst sammenlignet med perioder med lavt akademisk stress. Slike perioder med høyt akademisk stress viste seg å ha nesten dobbelt så høy skaderisiko som perioder med lavt akademisk stress.

Figur 1. Antall skader i perioder med høyt fysisk stress (treningsleir), høyt akademisk stress (eksamensperiode) og lavt akademisk stress (vanlige skoleuker).

Stress fotball skader

I tillegg viste studien at perioder med høyt fysisk stress, og perioder med høyt akademisk stress, hadde like stor innvirkning på skadeforekomst hos spillere som vanligvis startet i sine posisjoner. Altså ble skaderisikoen for spillerne som spilte ofte i like stor grad påvirket av akademisk stress som fysisk stress.

Oppsummering

Resultatene fra denne studien indikerer at perioder med mye skolearbeid og ekstra karakterpress kan ha innvirkning på totalbelastning og skaderisiko for spillere ved lagidrett.

Resultatet viser at man som trener må være oppmerksom på at slike perioder kan påvirke belastningen til spillere, og at det i disse periodene kan være økt risiko for skader.

En konsekvens av dette er at trening- og kampbelastning gjerne må reduseres.

Det aller viktigste hjelpemiddelet vi har i å kontrollere belastningen er å kjenne spillerne godt, og snakke med spillere jevnlig for å høre hvordan spillerne har det på skole og ellers. Slik kan man som trener ofte bli oppmerksom på utenforstående faktorer som kan påvirke belastningen til spillere.

Selv om studien er utført på universitetsnivå, i amerikansk fotball og et annet skolesystem enn det norske, vil hovedbudskapet kunne overføres til norsk idrett og fotball. Det er naturlig at ekstra akademisk stress og karakterpress føles likt uansett om man er elev eller student på ungdomsskole, videregående eller universitet.

Slike eksterne påvirkningsfaktorer er derfor viktig å ha i bakhodet når man skal vurdere totalbelastningen til spillere.

 

Referanse
  1. Mann JB, Bryant K, Johnstone B, Ivey P, Sayers SP. The effect of physical and academic stress on illness and injury in division 1 college football players. Journal of strength and conditioning research / National Strength & Conditioning Association. 2015.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *