Kan overgangen fra junior til seniorfotball øke skaderisiko?

Overgangen til seniorfotball kan være utfordrende for mange fotballspillere, og gir utfordringer både fysisk, taktisk og sosialt. Spillere blir utsatt for flere faktorer som kan påvirke skadeforekomst, som å tilpasse seg til nye treningsmetoder, endringer i kamp- og treningsbelastning og nye relasjoner til spillere og trenere. Spesielt overgangen til en mer fysisk fotball kan være utfordrende, der spillet i seniorfotball er hurtigere og mer intensivt, spillerne er sterkere og spillet kan være mer ”aggressivt”. Spørsmålet er da om denne overgangen kan påvirke skaderisikoen til yngre fotballspillere.

At spiller holder seg skadefri i denne overgangsfasen er viktig, både for deres egen utvikling, helse og for hvordan de kan bidra positivt til lagets prestasjoner. Lag som opplever mye skader vil ha dårligere prestasjoner enn lag med færre skader, og å holde flest mulige spillere skadefri er derfor essensielt.

Forhøyet skaderisiko i australsk fotball

I studier fra Australia på spillere i australsk fotball (Australian Rules) har det blitt vist at førsteårs seniorspillere har høyere sannsynlighet for å bli skadet det første året etter de har gått over til seniorfotball (1). Førsteårsspillerne mistet flere treninger og kamper på grunn av skader enn spillerne som hadde vært i seniorfotball i 3 år eller mer (2). Dette tyder på at overgangen fra junior til seniorfotball kan være for krapp for mange spillere, og at de yngre spillerne enda ikke var fysisk forberedt til å møte de fysiske kravene som ble stilt i seniorfotball.

Lavere skaderisiko i europeisk fotball

På den andre siden har en studie i fotball utført på eliteklubber i Europa funnet at overgangen til seniorfotball ikke økte risikoen for skader (3). Denne studien viste faktisk at førsteårs seniorspillere hadde lavere skadeinsidens enn de etablerte spillerne. Alderen for førsteårsspillerne i denne studien var i gjennomsnitt 18,8 år, sammenlignet med de etablerte spillerne som hadde en gjennomsnittsalder på 26 år.

Studien fra europeiske eliteklubber tyder derfor på at yngre spillere tåler overgangen til en mer fysisk krevende fotball. Derimot hadde de yngre spillerne i studien spilt færre kamper enn de mer etablerte spillerne, som gjorde at kampbelastningen var lavere. Det kan være en mulig forklaring for lavere skadeinsidens funnet hos førsteårs seniorspillerene i den studien. Det kan derfor være at trenerapparatet har gitt spillerne lavere kampbelastning for nettopp å unngå forhøyet skaderisiko.

Kan muskelmasse og styrke være en viktig faktor for å redusere skaderisiko?

En annen faktor som kan forklare lavere skadeinsidens hos yngre fotballspillere i toppklubber i Europa kan være at trenerapparatet er oppmerksom på den fysiske overgangen for juniorspillere til seniorfotball.

I en studie utført på et lag fra engelsk Premier League har det for eksempel blitt vist at spillere på U18-nivå hadde mindre muskelmasse enn seniorspillerne (5). Dette kan skyldes at de yngre spillerne fortsatt var i vekstfase, hadde kortere treningshistorie og et ulikt opplegg med tanke på næringsinntak.

Forskjellen i muskelmasse og styrke mellom seniorspillere og juniorspillere kan være av betydning fordi seniorspillere i klubber i større grad er fysisk forberedt til å tåle og prestere i en mer intensiv fotball og et tettere kampprogram, på bakgrunn av lenger treningshistorikk og bedre fysikk. Derfor kan det være lurt å gi yngre spillere tid til å trene seg opp til et fysisk nivå på lik linje som mer etablerte spillere, som gjør at de i større grad kan tåle et mer intensivt kampprogram og høyere treningsbelastning.

Både generell styrketrening, og spesifikk styrketrening (til eksempelvis hamstring-muskulatur) kan redusere skaderisiko, samtidig som økt styrke kan bidra til å redusere tretthet i fotball. Blir spillerne sterkere og øker muskelmasse, kan derfor dette bidra til å redusere risiko for skader, noe det er naturlig at trenerapparatet rundt yngre spillere er oppmerksom på i eliteklubber. Det kan derfor være at disse spillerne ”matches” forsiktig, på grunn av yngre spillere kan ha lavere fysiske forutsetninger til å tåle de økte fysiske kravene som stilles i seniorfotball.

Konklusjon

Disse studiene gir noe motstridende svar med tanke på skaderisiko ved overgang fra junior- til seniorfotball. For europeisk fotball kan det tyde på at lavere kampbelastning gjør at spillerne for bedre tid til å trene seg opp til å møte de økte kamp- og treningskravene som kommer i de kommende årene, og derfor ikke har økt skaderisiko.

Det kan være at en forskjell i muskelmasse og styrke mellom juniorspillere og seniorspillere kan gjøre at juniorspillere ikke har de fysiske forutsetningene til å tåle belastningene som stilles til kamper og treninger. Dette er selvfølgelig individuelt, der noen spillere vil være sterkere enn andre, men er uansett noe en som trener bør være oppmerksom på. På bakgrunn av disse studiene kan forsiktig matching opp fra junior- til seniorfotball være viktig for å unngå forhøyet skaderisiko, før spillerne tilpasser seg de fysiske kravene som stilles i seniorfotball.

 

Referanser
  1. Fortington LV, Berry J, Buttifant D, Ullah S, Diamantopoulou K, Finch CF. Shorter time to first injury in first year professional football players: A cross-club comparison in the Australian Football League. Journal of science and medicine in sport / Sports Medicine Australia. 2016;19(1):18-23.
  2. Buttifant D, Berry J, Ullah S, Finch CF. Relationship between training-playing loads and injury risk in elite australian footballers. British journal of sports medicine. 2011;45(4):338-9.
  3. Kristenson K, Walden M, Ekstrand J, Hagglund M. Lower injury rates for newcomers to professional soccer: a prospective cohort study over 9 consecutive seasons. The American journal of sports medicine. 2013;41(6):1419-25.
  4. Milsom J, Naughton R, O’Boyle A, Iqbal Z, Morgans R, Drust B, et al. Body composition assessment of English Premier League soccer players: a comparative DXA analysis of first team, U21 and U18 squads. Journal of sports sciences. 2015:1-8.

 

One Reply to “Kan overgangen fra junior til seniorfotball øke skaderisiko?”

  1. Pingback: Kan overgangen fra junior til seniorfotball øke skaderisiko?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *