Kan overgangen fra junior til seniorfotball øke skaderisiko?

Overgangen til seniorfotball kan være utfordrende for mange fotballspillere, og gir utfordringer både fysisk, taktisk og sosialt. Spillere blir utsatt for flere faktorer som kan påvirke skadeforekomst, som å tilpasse seg til nye treningsmetoder, endringer i kamp- og treningsbelastning og nye relasjoner til spillere og trenere. Spesielt overgangen til en mer fysisk fotball kan være utfordrende, der spillet i seniorfotball er hurtigere og mer intensivt, spillerne er sterkere og spillet kan være mer ”aggressivt”. Spørsmålet er da om denne overgangen kan påvirke skaderisikoen til yngre fotballspillere.

Styrketrening kan redusere skaderisiko hos yngre fotballspillere

Skader i fotball er hyppig, og er et område som krever stor oppmerksomhet med tanke på å redusere risikofaktorer og forebygge ulike typer skader. Flere studer har vist effekt av blant annet eksentrisk styrketrening på hamstring-muskulatur, ulike oppvarmingsprogram (eks. FIFA11+) og ulik balanse og stabilitetstrening på forebygging av skade. Det å bruke tid på skadeforebyggende trening er derfor essensielt for å kunne redusere skadefrekvens.

Skader i klubbfotball påvirker prestasjon i liga og cup

Skadeforekomsten i fotball er høy, og skader til sentrale spillere på laget slår sjelden positivt ut for prestasjonen til klubber. En pågående undersøkelse (1) fra lag som har deltatt i Champions League viser at skader har stor påvirkning på klubbenes prestasjoner i liga og cup.

Kan perioder med mye skolearbeid og prøver påvirke skaderisiko?

Skader er hyppige i fotball, og det er viktig å identifisere faktorer som kan øke risikoen for skader i perioder av sesongen. Vi vet eksempelvis at en hurtig, stor økning i treningsmengde (som i en treningsleir) er en risikofaktor for å pådra seg skade, fordi formen er lavere enn normalt, og kroppen ikke får tid til å restituere seg mellom treningsøkter. Slike perioder av sesongen kjennetegnes ved å ha et økt fysisk stress, som krever nøye planlegging av belastning og restitusjon for å kunne gjennomføres på en optimal måte.

Skaderisiko ved landslagsoppdrag

Dagens fotballspillere på elitenivå kan spille opp mot 50 kamper i løpet av en sesong, som ofte innebærer mye reising og begrenset anledning for restitusjon mellom kamper. Kortere restitusjonstid mellom kamper kan lede til at spillere opplever økt tretthet, og hyppige kamper på elitenivå kan utsette spillere for forhøyet skaderisiko. Mye fokus har vært rettet mot at spillere drar på landslagsoppdrag i ulike perioder av sesongen for trenings- og kvalifiseringskamper, og at nøkkelspillere kommer skadet tilbake til sine klubber. Et aktuelt spørsmål er derfor om spill på landslag i sesong øker risikoen for skader?

Gir trening og kamp på kunstgress økt skaderisiko?

Kunstgress som underlag i fotball er svært ofte gjenstand til diskusjon, da ofte gjennom folks formening om at fotball er en tradisjonell idrett som skal spilles på naturgress, og med tanke på at kunstgress lenge har vært beryktet for å øke risikoen for skader. I Skandinavia gjør klimaet at kunstgress sammenlignet med gress i mange områder er svært lønnsomt å skifte til, både økonomisk og at det tåler høyere bruksbelastning. Derfor øker andelen kunstgressbaner, både i Tippeligaen og nedover i divisjonene. Et viktig spørsmål er derfor hvordan økt bruk av slike baner kan føre til skader, og hvordan skifte mellom spill på kunstgress og gress kan påvirke skaderisiko.

Hamstringstrekk – årsak, risiko og forebygging

Fotball er en idrett med hyppige skader, og skadeproblematikk er gjenstand til diskusjon hver sesong. Vi vet at skader koster klubber mye penger, og at sentrale spillere som er skadet kan ha innvirkning på lagets prestasjon. Den hyppigste skaden i fotball er hamstringstrekk, som ofte innebærer lenger skadeperiode og økt sannsynlighet for ny skade. I denne artikkelen skal det sees nærmere på årsaker til hamstringstrekk og hvordan en slik skade kan forebygges.

Skaderisiko ved intensivt kampprogram

Fotball er en idrett med mye skader, og det er et ønske å finne mer ut av faktorer som kan påvirke skadefrekvens. Fotballsesongen har ofte perioder med et tett kampprogram, spesielt i større ligaer der klubber kan delta i opptil 4 turneringer samtidig. De lagene som evner å komme langt i alle turneringene kan spille over 60 kamper i løpet av sesongen. Spillere på disse lagene kan derfor i teorien spille 2 kamper i uken over flere sammenhengende uker. Et enda mer intensivt tilfelle av kampprogram er det engelske juleprogrammet, som har 3 Premier League-kamper over 6-7 dager. En opphopning av kamper over en kort periode kan potensielt resultere i økt tretthet pga. kortere tid til restitusjon, samtidig som det kan øke sannsynligheten for skader. Spørsmålet er derfor i hvor stor grad tett kampprogram påvirker fysisk prestasjon og forekomst av skader.

Skader i fotball

Skader i fotball er hyppige, og er den viktigste grunnen til at spillere ikke er tilgjengelig til trening og kamp. Mye blir sagt og diskutert om skader i klubber, spesielt når nøkkelspillere er ute over lenger tid. Det har blitt vist en sammenheng mellom lav skadefrekvens og bedre prestasjon både i ligaer og cuper i Europa (1). Oppmerksomhet rundt fotballskader er derfor viktig, og en reduksjon av skadefrekvensen kan spare klubber penger og øke prestasjon. Videre følger en kort gjennomgang av skadestatistikk i profesjonell fotball.