Muskulær tretthet – konsekvenser for prestasjon og skader

I fotball og forskning innenfor fotballfysiologi snakkes det ofte om ”fatigue” eller muskulær tretthet. Med dette menes som regel svakere prestasjon i muskelarbeid, i fotball ofte dårligere evne til å vedlikeholde fysisk og teknisk prestasjon i kamp. I fotball har flere kampanalyser fra studier vist at fysisk prestasjon (målt gjennom total løpsmengde, høy-intensitets løp og sprint distanse) svekkes utover kampen (1). Dette sammenfaller med de periodene der skadefrekvensen er høyest (2). Det er derfor en viktig del av fotball å finne ut mer om muskulær tretthet, både for å forbedre fysisk prestasjon og redusere skader.

Skader i fotball

Skader i fotball er hyppige, og er den viktigste grunnen til at spillere ikke er tilgjengelig til trening og kamp. Mye blir sagt og diskutert om skader i klubber, spesielt når nøkkelspillere er ute over lenger tid. Det har blitt vist en sammenheng mellom lav skadefrekvens og bedre prestasjon både i ligaer og cuper i Europa (1). Oppmerksomhet rundt fotballskader er derfor viktig, og en reduksjon av skadefrekvensen kan spare klubber penger og øke prestasjon. Videre følger en kort gjennomgang av skadestatistikk i profesjonell fotball.