Hamstringstrekk – årsak, risiko og forebygging

Fotball er en idrett med hyppige skader, og skadeproblematikk er gjenstand til diskusjon hver sesong. Vi vet at skader koster klubber mye penger, og at sentrale spillere som er skadet kan ha innvirkning på lagets prestasjon. Den hyppigste skaden i fotball er hamstringstrekk, som ofte innebærer lenger skadeperiode og økt sannsynlighet for ny skade. I denne artikkelen skal det sees nærmere på årsaker til hamstringstrekk og hvordan en slik skade kan forebygges.

Skader i fotball

Skader i fotball er hyppige, og er den viktigste grunnen til at spillere ikke er tilgjengelig til trening og kamp. Mye blir sagt og diskutert om skader i klubber, spesielt når nøkkelspillere er ute over lenger tid. Det har blitt vist en sammenheng mellom lav skadefrekvens og bedre prestasjon både i ligaer og cuper i Europa (1). Oppmerksomhet rundt fotballskader er derfor viktig, og en reduksjon av skadefrekvensen kan spare klubber penger og øke prestasjon. Videre følger en kort gjennomgang av skadestatistikk i profesjonell fotball.