Sammenheng mellom beinstyrke og muskulær tretthet etter kamp

Fotball på elitenivå er preget av kontinuerlige og hyppige endringer i tempo og intensitet. Spillere repeterer intense løpsaktivteter, retningsforandringer og start/stopp aktivitet gjennom hele kampen, og slik aktivitet gir et høyt mekanisk stress og resulterer i strukturelle skader til muskulatur etter kamp. Slike strukturelle skader kan gi en midlertidig nedgang i musklenes evne til å generere maksimal kraft og således svekke fysisk prestasjon (1). I forskning har det ofte blitt undersøkt om ulike fysiologiske markører kan indikere økt grad av småskader til muskelfibre, og spesielt utskillelsen av kreatinkinase (CK) fra muskelfibre har blitt brukt for å undersøke graden av muskulært stress under intensivt fysisk arbeid.

Et interessant spørsmål som nylig er blitt undersøkt er om økt grad av styrke i beinmuskulatur kan begrense muskelskader som følge av kamp, og derfor gi kortere restitusjonstid. Den nye studien (2) gjort på spillere fra et Champions League lag i Europa har undersøkt sammenhengen mellom styrke i beinmuskulatur, målt gjennom maksimal kraft i knebøy-maskin med 90° vinkel i kneleddet, og tretthet etter kamp, målt ved hjelp av markøren CK i blodet som kan indikere småskader til muskulatur.

Resultat

Studien viste at det var en signifikant sammenheng mellom fotballspillernes evne til å utvikle stor kraft i knebøy og reduserte CK-nivåer etter kamp. Dette indikerer at fotballspillere som kan utvikle stor kraft i knebøy som et resultat av å være sterkere i beinmuskulatur, har kortere restitusjonsperiode og mindre muskulær tretthet i tiden etter kamp.

Oppsummering

Fotballens utvikling med høyere tempo og intensitet i kamp, med kortere og hurtigere aksjoner, viser at evnen til å utvikle stor kraft er en viktig fysisk egenskap for å lykkes på høyt nivå. Når denne studien også viser at maksimal styrke og stor kraftutvikling har en sammenheng med markører for muskelskader, viser det derfor at muskelstyrke og evnen til å generere stor kraft også kan ha betydning for restitusjonstiden etter kamp. Dette kan bidra til en positiv effekt på prestasjon og redusere skaderisiko.

Forskning har vist at et 8-ukers program på elitespillere, med to knebøyøkter i uken med fokus på å øke maksimal styrke, gir en gjennomsnittlig økning i maksimal styrke på 51%, hopphøyde på 5,2%, 10m sprint på 3,2% og 20m sprint på 1,6% (3). Dette viser at en periode med styrketrening kan gi gode resultater for fotballspillere på utvikling av maksimal styrke og andre egenskaper som krever stor utvikling av kraft.

En godt strukturert og planlagt styrketreningsperiode, som er tilrettelagt sammen med annen fotballtrening, kan derfor være svært gunstig for fotballspillere med tanke på å forbedre egenskaper knyttet til fysisk prestasjon.

 

Referanser
 1. Raastad T, Owe SG, Paulsen G, Enns D, Overgaard K, Crameri R, et al. Changes in calpain activity, muscle structure, and function after eccentric exercise. Medicine and science in sports and exercise. 2010;42(1):86-95.
 2. Owen A, Dunlop G, Rouissi M, Chtara M, Paul D, Zouhal H, et al. The relationship between lower-limb strength and match-related muscle damage in elite level professional European soccer players. Journal of sports sciences. 2015:1-6.
 3. Helgerud J, Rodas G, Kemi OJ, Hoff J. Strength and endurance in elite football players. International journal of sports medicine. 2011;32(9):677-82.

3 Replies to “Sammenheng mellom beinstyrke og muskulær tretthet etter kamp”

 1. Jonny Ruud

  Hei Halvard, takk for meget relevant artikkel.

  Du nevner til slutt at “En godt strukturert og planlagt styrketreningsperiode, som er tilrettelagt sammen med annen fotballtrening, kan derfor være svært gunstig for fotballspillere med tanke på å forbedre egenskaper knyttet til fysisk prestasjon.”

  Har du mulighet til å dele eksempler på styrkeprogram for bein på junior/elite nivå i og utenfor sesong?

  Reply
  1. Halvard Grendstad Post author

   Hei, og takk for det!
   Det kan være flere ulike måter å implementere dette på. Jeg begynte på et innlegg her, men det ble vel langt. Jeg legger ut en artikkel snart som jeg tror vil dekke spørsmålet ditt.

   Reply

Leave a Reply to Halvard Grendstad Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *