Styrketrening kan redusere skaderisiko hos yngre fotballspillere

Skader i fotball er hyppig, og er et område som krever stor oppmerksomhet med tanke på å redusere risikofaktorer og forebygge ulike typer skader. Flere studer har vist effekt av blant annet eksentrisk styrketrening på hamstring-muskulatur, ulike oppvarmingsprogram (eks. FIFA11+) og ulik balanse og stabilitetstrening på forebygging av skade. Det å bruke tid på skadeforebyggende trening er derfor essensielt for å kunne redusere skadefrekvens.

Et spørsmål er i hvor stor grad generell styrketrening kan bidra til å redusere risiko for skade, og da for yngre fotballspillere. Det er liten tvil om at styrketrening er svært effektivt for å utvikle styrke og eksplosive egenskaper hos fotballspillere. Derimot har færre studier blitt gjort over lengre tid for å undersøke sammenhengen mellom styrketrening og redusert skaderisiko hos yngre fotballspillere.

Styrketrening og skaderisiko

En studie (1) som nylig er blitt publisert på yngre elitefotballspillere har undersøkt effekten av generell styrketrening over en 12-ukers periode på skadefrekvens. Studien inkluderte 50 spillere mellom 13-14 år, som trente fotball 4-5 ganger per uke i tillegg til en kamp. Halvparten av gruppen trente styrketrening 2-3 ganger i uken med fokus på å forebygge skader og forbedre fysisk prestasjon, i økter som varte rundt 90min.

Styrketrening var individuelt tilpasset hver spiller, med en gradvis økning i belasting over perioden. For øvelser som benk-press og knebøy gikk belastning fra omtrent 30-50% av 1RM (15-20 repetisjoner per sett) i begynnelsen, til omtrent 80% av 1RM (6-8 repetisjoner) mot siste del av styrketreningsperioden. I siste del av styrketreningsprogrammet ble fokuset mer rettet mot å utvikle kraft og maksimal styrke. I tillegg til styrketreningen inkluderte programmet ulike plyometriske og skadeforebyggende øvelser.

Resultat

Studien viste at gruppen som trente styrketrening, hadde betydelig færre skader (4 skader over 12 uker) enn gruppen som ikke hadde styrketrening (13 skader). I tillegg til dette forbedret spillerne eksplosiv styrke og sprintprestasjon. Det tyder på at økt muskelstyrke hos gruppen som trente styrke bidro til å beskytte dem mot skader, samtidig som det forbedret ulike fysisk egenskaper. Økt muskelstyrke kan derfor være av betydning for å redusere skaderisiko og forbedre fysisk prestasjon hos yngre fotballspillere.

Konklusjon

Styrketrening for fotballspillere er viktig med tanke på utvikling av styrke og eksplosivitet, samtidig som det kan bidra til å forebygge flere ulike skader. Studien i denne artikkelen tyder på at styrketrening for spillere i tidlig ungdomsalder kan være gunstig for å øke muskelstyrke, redusere skaderisiko, og forbedre fysisk prestasjon.

Husk alltid på at styrketreningsprogram må være individuelt tilpasset, og øvelser må utføres med riktig teknikk og belastning. Slik kan man unngå unødvendige komplikasjoner som følge av feil styrketrening. Styrketrening er forøvrig både skånsomt og trygt å gjennomføre ved korrekt tilpasning og utførelse.

Hvordan man kan bruke styrketrening til å utvikle hurtighet og eksplosivitet i fotball har blitt presentert i en tidligere artikkel, samt en artikkel med eksempel på øvelser og program.

Referanse
  1. Zouita S, Amira Zouita BM, Kebsi W, Dupont G, Ben Abderrahman A, Salah FB, et al. Strength Training Reduce Injury Rate In Elite Young Soccer Players During One Season. Journal of strength and conditioning research / National Strength & Conditioning Association. 2016.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *