Skader i fotball

Skader i fotball er hyppige, og er den viktigste grunnen til at spillere ikke er tilgjengelig til trening og kamp. Mye blir sagt og diskutert om skader i klubber, spesielt når nøkkelspillere er ute over lenger tid. Det har blitt vist en sammenheng mellom lav skadefrekvens og bedre prestasjon både i ligaer og cuper i Europa (1). Oppmerksomhet rundt fotballskader er derfor viktig, og en reduksjon av skadefrekvensen kan spare klubber penger og øke prestasjon. Videre følger en kort gjennomgang av skadestatistikk i profesjonell fotball.

Antall skader

Insidens av skader holder seg relativt stabilt, og er rapportert å ligge mellom 25 til 30 skader/1000 timer kamp, og 3 til 5 skader/1000 timer trening (2). Dette vil typisk resultere i at en spillerstall på 25 spillere kan forvente 50 skader i løpet av sesongen, i gjennomsnitt 2 skader per spiller (3). Av disse skjer 57% i kamp og 43% i trening (3).

I kamp har skader vist seg å øke over tid i både 1. og 2. omgang (3, 4). Statistisk sett skjer flest skader i de siste 15 minuttene av hver omgang, med betydelig flere skader i 2. omgang (4). Et eksempel på skader over tid i kamp er vist i figur 1.

Figur 1. Antall ikke-kontakt og kontaktskader over tid i kamp. Eksempel fra et norsk fotballag.

Skaderovertid

Risikoen for å pådra seg en skade virker å være relativt stabil gjennom sesongen (3). Kontaktskader har blitt rapportert å stå for 38% av alle skader, og skyldes ofte taklinger, å bli taklet eller kollisjoner (4)

Flere studier har blitt gjort på skader i perioder med høy kampbelastning, med tvetydige resultater (5-7). Tendensen virker uansett å peke mot et høyere antall skader i perioder med mye kamper og kort restitusjonstid, typisk for klubber som er med i flere cuper, eller den hektiske juleperioden i engelsk fotball.

Vanligste skader

De aller fleste skader skjer i underekstremiteten (4). De hyppigste skadestedene er lår, kne, ankel og lyske (3, 4). Den vanligste skaden er strekk i hamstring muskulatur (muskelgruppe på bakside av låret), og et lag på 25 spillere kan statistisk sett forvente seg 10 strekkskader til hamstring i løpet av en sesong (3).

Risiko for skader

Flere risikofaktorer har blitt presentert i studier når det gjelder skader som ikke innebærer kontakt. Den mest dokumenterte risikofaktoren er tidligere skade (3, 8), der hovedgrunnen ofte er at spillere ikke er fullt rehabilitert før de er tilbake i kamp. I tillegg har det blitt foreslått at høy alder, dårlig oppvarming, styrkeforskjell mellom forside/baksidelår, overbelastning i dominant fot, muskulær tretthet, dårlig mobilitet i hofteleddet og dårlig form kan påvirke risikoen for skader (8).

 

Referanser 
  1. Hägglund M, Waldén M, Magnusson H, Kristenson K, Bengtsson H, Ekstrand J. Injuries affect team performance negatively in professional football: an 11-year follow-up of the UEFA Champions League injury study. British journal of sports medicine. 2013.
  2. Walden M, Hagglund M, Ekstrand J. UEFA Champions League study: a prospective study of injuries in professional football during the 2001-2002 season. British journal of sports medicine. 2005;39(8):542-6.
  3. Ekstrand J, Hagglund M, Walden M. Injury incidence and injury patterns in professional football: the UEFA injury study. British journal of sports medicine. 2011;45(7):553-8.
  4. Hawkins RD, Hulse MA, Wilkinson C, Hodson A, Gibson M. The association football medical research programme: an audit of injuries in professional football. British journal of sports medicine. 2001;35(1):43-7.
  5. Carling C, Le Gall F, Dupont G. Are physical performance and injury risk in a professional soccer team in match-play affected over a prolonged period of fixture congestion? International journal of sports medicine. 2012;33(1):36-42.
  6. Bengtsson H, Ekstrand J, Hagglund M. Muscle injury rates in professional football increase with fixture congestion: an 11-year follow-up of the UEFA Champions League injury study. British journal of sports medicine. 2013;47(12):743-7.
  7. Dupont G, Nedelec M, McCall A, McCormack D, Berthoin S, Wisloff U. Effect of 2 soccer matches in a week on physical performance and injury rate. The American journal of sports medicine. 2010;38(9):1752-8.
  8. Arnason A, Sigurdsson SB, Gudmundsson A, Holme I, Engebretsen L, Bahr R. Risk Factors for Injuries in Football. The American journal of sports medicine. 2004;32(1 suppl):5S-16S.
  9. Van Winckel J, Helsen W, McMillan K, Tenney D, Meert JP, Bradley P. Fitness in Soccer. Moveo Ergo Sum/Klein Gelmen. 2014

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *