Artikkel i “Fotballtreneren” – Tracking-systemer sin rolle i moderne fotball

Har skrevet et innlegg i nyeste utgave av “Fotballtreneren”, der jeg diskuterer hvorfor og hvordan man kan bruke tracking-systemer i overvåkning av belastning i fotball. Kan gi et fint innblikk i hvorfor slik teknologi blir mer og mer utbredt. Hele innlegget kan leses på side 67-69 i “Fotballtreneren”, eller på nett.

Sammenheng mellom beinstyrke og muskulær tretthet etter kamp

Fotball på elitenivå er preget av kontinuerlige og hyppige endringer i tempo og intensitet. Spillere repeterer intense løpsaktivteter, retningsforandringer og start/stopp aktivitet gjennom hele kampen, og slik aktivitet gir et høyt mekanisk stress og resulterer i strukturelle skader til muskulatur etter kamp. Slike strukturelle skader kan gi en midlertidig nedgang i musklenes evne til å generere maksimal kraft og således svekke fysisk prestasjon (1). I forskning har det ofte blitt undersøkt om ulike fysiologiske markører kan indikere økt grad av småskader til muskelfibre, og spesielt utskillelsen av kreatinkinase (CK) fra muskelfibre har blitt brukt for å undersøke graden av muskulært stress under intensivt fysisk arbeid.