Hvordan kan vi best restituere etter trening og kamp?

Suksessfulle lag i fotball kan ha svært mange kamper i løpet av en sesong, og i flere uker kan lag ha 2 kamper i uken. I tillegg vil spillere på landslagsoppdrag ha lenger perioder med hyppige kamper, inkludert ekstra mye reising. Disse periodene med flere kamper krever at lag og spillere restituerer hurtig for å være klar til neste kamp. Det er derfor en viktig del av fotball å ha gode restitusjonsmetoder som kan akselerere prosessene rundt restitusjon, for å få kropp og muskler til å prestere optimalt så tidlig som mulig. Videre gis det en liten gjennomgang av dokumenterte restitusjonsmetoder i fotball, samt restitusjonsmetoder som ofte blir brukt, men som ikke nødvendigvis har vist seg å ha noen dokumentert effekt.

Muskulær tretthet – konsekvenser for prestasjon og skader

I fotball og forskning innenfor fotballfysiologi snakkes det ofte om ”fatigue” eller muskulær tretthet. Med dette menes som regel svakere prestasjon i muskelarbeid, i fotball ofte dårligere evne til å vedlikeholde fysisk og teknisk prestasjon i kamp. I fotball har flere kampanalyser fra studier vist at fysisk prestasjon (målt gjennom total løpsmengde, høy-intensitets løp og sprint distanse) svekkes utover kampen (1). Dette sammenfaller med de periodene der skadefrekvensen er høyest (2). Det er derfor en viktig del av fotball å finne ut mer om muskulær tretthet, både for å forbedre fysisk prestasjon og redusere skader.

Flere spurter og høy-hastighets løp for alle posisjoner

Den fysiske delen av Premier League er i stadig utvikling, noe som ble vist i et tidligere innlegg (link). Kort oppsummert viste resultatene at Premier League har blitt hurtigere og mer intensivt, med flere intensive aksjoner og høyere makshastighet i løpet av kamp. Dette ga et godt overblikk over utviklingen av fysiske prestasjoner over tid, men tok ikke høyde for forskjellene mellom ulike posisjoner i laget. En studie (1) publisert i år fra de samme forskerne har tatt for seg samme datamateriale som den tidligere studien, men undersøkt utviklingen for de ulike posisjonsrollene Dette gir et innblikk i hvordan det fysiske kravet til hver posisjon har utviklet seg de siste årene, og hvilke arbeidskrav som stilles til de ulike posisjonene i Premier League.

Premier League – hurtigere og mer intensivt

Moderne fotball utvikler seg kontinuerlig, både i forhold til taktikk, tekniske prestasjoner og fysiske prestasjoner. Innenfor den fysiske delen av fotballforskningen har man over lang tid målt fysisk prestasjon i kamp, som oftest gjennom total distanse, høy-intensitets løp og sprint. En vanlig oppfatning har vært at de tekniske og fysiske kravene til fotball har økt over de siste årene. En ny studie (1) fra Premier League viser at denne utviklingen har vært markant.

Fysisk prestasjon i Tippeligaen – et stykke opp til de beste?

Debatten om hvor godt trent norske fotballspillere er har økt de siste årene, og flere har stilt spørsmål ved om norske spillere er for dårlig trent sammenlignet med konkurrentene fra andre land. Men hvor langt unna er norsk fotball det fysiske nivået i utlandet? En ny norsk studie har målt fysiske prestasjoner under kamp i Tippeligaen, og gir en pekepinn på det fysiske arbeidet til spillere fra Tippeligaen sammenlignet med hva som er rapportert fra andre ligaer. Totale distanser Studien til Ingebrigtsen & Dalen et al. (1) viser at spillere fra Tippeligaen dekker et lignende antall meter total distanse som er rapportert for elitespillere i England (2), Spania (3) og i flere elitekamper i Europa (4). I tillegg viser resultatene fra Tippeligaen at antall meter med høy-hastighets løp (> 19.8km×h-1) er noe lavere enn det som er rapportert fra England (2) og elitekamper i Europa (4). Dette kan tyde på at spillere fra Tippeligaen er jevnbyrdig med elitespillere fra Europa når det kommer til antall meter total distanse, men noe svakere når det gjelder løpsmengde over høyere hastigheter. Figur 1. Total distanse (m) og høy-hastighets løp (m) i kamp i Tippeligaen, Premier League, Spansk Primera (ingen tall på høy-hastighets løp) Continue Reading